wtorek, 24 listopada 2009

SE GC79 i inne oparte o chipset b43x - Linux, OpenSUSE 11.x

Jeżeli w systemie zainstalowany jest b43-fwcutter (lub po prostu fw-cutter) to najlepiej od razu spróbować z poleceniem
cd/usr/sbin/; sudo ./install_bcm43xx_firmware
Jeżeli dostaniesz komunikat, że nie ma takiej komendy to spróbuj znaleźć instalator przez
whereis install_bcm43xx_firmware
. Instaltor sam powinien pobrać potrzebne moduły i wszystko zainstalować, ustawić. Jeśli taki sposób u Ciebie nie działa to radzę wyświetlić sobie pomoc poleceniem
b43-fwcutter --help

Wypisze nam:
b43-fwcutter version FWCUTTER_VERSION_

A tool to extract firmware for a Broadcom 43xx device
from a proprietary Broadcom 43xx device driver file.

Usage: b43-fwcutter [OPTION] [proprietary-driver-file]
--unsupported Allow working on extractable but unsupported drivers
-l|--list List supported driver versions
-i|--identify Only identify the driver file (don't extract)
-w|--target-dir DIR Extract and write firmware to DIR
-v|--version Print b43-fwcutter version
-h|--help Print this help

Example: b43-fwcutter -w /lib/firmware wl_apsta.o
to extract the firmware blobs from wl_apsta.o and store
the resulting firmware in /lib/firmware


stąd wszystko jest już wiadomo - możemy wypisać kompatybilny firmware poleceniem

b43-fwcutter -l

co mi dało:
donmateo@linux-96sn:~> b43-fwcutter -l
b43-fwcutter version FWCUTTER_VERSION_

Extracting firmware is possible from these binary driver files.
The column shows the unique identifier string for your firmware.
You must select the firmware with the same ID as printed by the kernel driver on modprobe.
Note that only recent drivers print such a message on modprobe.
Please read http://linuxwireless.org/en/users/Drivers/b43#devicefirmwareb43legacy wl_apsta.o 295.14 FW10 e08665c5c5b66beb9c3b2dd54aa80cb3
b43 wl_apsta.o 351.126 FW11 9207bc565c2fc9fa1591f6c7911d3fc0
b43 wl_apsta_mimo.o 351.126 FW11 722e2e0d8cc04b8f118bb5afe6829ff9
b43 wl_apsta_mimo.o 410.2160 FW13 cb8d70972b885b1f8883b943c0261a3c


tak więc moduły należy pobrać np stąd:
http://xeve.de/down/wl_apsta.o
lub poszukać sobie w google :)

Następnie należy z poziomu katalogu gdzie pobraliśmy wyżej wymienione moduły wywołać polecenie

b43-fwcutter -w /lib/firmware
czyli np. b43-fwcutter -w /lib/firmware wl_apsta.o


Rozwiązanie to działa zarówno na OpenSUSE 11.0, 11.1 jak i 11.2 - lecz powinno dobrze się sprawować również na innych dystrybucjach Linuxowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz