wtorek, 20 lipca 2010

Problemy z kartami graficznymi Intel'a a OpenSUSE 11.3

W sytuacji, w której w trakcie pracy pod systemem OpenSUSE 11.3 z zintegrowanymi chipsetami graficznymi Intela (szczególnie z przetestowanymi przeze mnie Intel 855GM ale również różnymi chipsetami z serii GMA). Problemy, które mogą się pojawić są różne - na przykład przy pracy na starym 855GM występują problemy z KWin czy Compiz, a mianowicie na ekranie pojawiają się różnego rodzaju artefakty, które uniemożliwiają normalną pracę z systemem. Praca na domyślnych ustawieniach w OpenSUSE 11.3 z chipsetami z serii GMA powoduje zamrożenie systemu w różnych sytuacjach (przestaje działać nawet CTRL+ALT+Backspace, czy CTRL+ALT+(F1-F12) ).

Rozwiązanie:

YaST -> Edytor /etc/sysconfig -> Zakładka "System" -> Zakładka "Kernel" -> Zakładka "NO_KMS_IN_INITRD"

(tutaj zmieniamy wartość z "no" na "yes")

następnie zapisujemy i ponownie uruchamiamy system.

Alternatywne rozwiązanie na plikach:

sudo mcedit /etc/sysconfig/kernel
(odszukujemy linię: NO_KMS_IN_INITRD="no" i zmieniamy na : NO_KMS_IN_INITRD="yes", następnie zapisujemy plik i ponownie uruchamiamy system)

Takie rozwiązanie wyłączy stosunkowo nowy moduł w jądrze, który w założeniu miał poprawić stabilność systemu nawet w przypadkach, gdy pojawią się problemy z serwerem X - i faktycznie poprawia to stabilność o ile sterowniki do kart graficznych zostaną dobrze przepisane pod KMS - w przypadku otwartych sterowników Intel'a na razie nie jest ciekawie i pozostaje wyłączyć KMS w nadziei, że w najbliższym czasie pojawią się aktualizacje.

W razie dalszych problemów ze stabilnością systemu radzę wyłączyć efekty pulpitu (Compiz/KWin) - przy wyłączonych kompozycjach oraz wyłączonym KMS system powinien zachowywać się stabilnie.

Gdyby jednak dla kogoś wyłączenie efektów pulpitu było niemożliwe - lub pomimo zastosowanych porad nadal występowały problemy z działaniem/stabilnością systemu istnieje możliwość powrotu do sterowników "legacy".


Jak włączyć sterowniki legacy:

sudo mcedit /etc/X11/xorg.conf.d/50-device.conf


dopisz linijkę ' Driver "intellegacy" ' przed wierszem "EndSection" najlepiej na poziomie wcięcia wiersza "Default Device" w taki sposób:


Section "Device"
Identifier "Default Device"
Driver "intellegacy"
#Driver "radeon"

## Required magic for radeon/radeonhd drivers; output name
## (here: "DVI-0") can be figured out via 'xrandr -q'
#Option "monitor-DVI-0" "Default Monitor"

EndSection


Po takim zabiegu i ponownym uruchomieniu serwera X (2-krotnie szybko CTRL+ALT+BACKSPACE) kompozycje powinny działać prawidłowo a system stabilnie.


Problem występuje w OpenSUSE 11.3, gdyż w dystrybucji tej domyślnie włączono KMS.


Artykuł udostępniany na licencji CC-BY-SA-3.0

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz