sobota, 25 września 2010

Całkowanie numeryczne

Wprowadzenie
Całkowanie numeryczne można porównać do podziału powierzchni całkowanej funkcji na przedziały (im dokładniejszy wynik chcemy uzyskać, tym więcej przedziałów). W zależności od wybranej metody całkowania będziemy liczyć pole w przedziałach dla prostokąta, trapezu lub paraboli. Do wyboru pozostaje nam również wybór czy ewentualny będziemy całkować pole figury pod całkowaną funkcją (z niedomiarem - wtedy uzyskany wynik może być mniejszy niż oczekiwany) lub nad funkcją (z nadmiarem - wtedy oczekiwany wynik może być większy niż oczekiwany). Pod koniec działania programu musimy zsumować pola wszystkich figur z pod przedziałów, które policzyliśmy tak, by uzyskać wynik.

Graficzne przedstawienie problemu

Całkowanie tak prostej funkcji jakmetodą prostokątów może dać duży błąd. Parametry wielkości przedziałów (ich liczność w całkowanym przedziale) należy dobrać odpowiednio tak, by błąd był jak najmniejszy.
Całkowanie funkcji w przedziale od 0 do 8 z podziałem na 4 pod przedziały:


Całkowanie tej samej funkcji metodą trapezów daje wynik bezbłędny nawet przy 1 pod przedziale. Przykład całkowania funkcji y=x+2 w przedziale od 0 do 8 metodą trapezów z 2 pod przedziałami:Przykład całkowania funkcji nieliniowej y = x * cos(x) metodą trapezów w przedziale od -2 do 2.


Kod programu całkującego metodą trapezów, prostokątów oraz parabol (python 2.x, najlepiej 2.6):

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

import math

class Function(object):
 def __init__(self):
 pass
 
 def count(self,x):
 return math.exp(-math.sqrt(x))

 def c(self,x):
 return self.count(x)

class Zad1Function(Function):
 def count(self, x):
 return (x+2)

class Zad3FunctionA(Function):
 def count(self, x):
 return x * math.cos(x) 

class Zad3FunctionB(Function):
 def count(self, x):
 return (math.sin(x) + x**3)

class Zad3FunctionC(Function):
 def count(self,x):
 return ((x**2) * (math.e**x))

class Calka(object):
 def __init__(self,function, a, b,n,method_f="rectangle"):
 self.a = a
 self.b = b
 self.n = n
 self.f = function
 self.methodF = None
 self.setMethodF(method_f)

 def setParameters(self, a, b, n, 
          function = None, method_f=None):
 self.a = a
 self.b = b
 self.n = n
 if(function!=None):
  self.f = function
 if(method_f!=None):
  self.setMethodF(method_f)

 def setMethodF(self, method_f):
 if(method_f == "rectangle"):
  self.methodF = self.rectangleField
 elif(method_f == "trapezium"):
  self.methodF = self.trapeziumField

 def setPrecision(self, n):
 self.n = n

 def rectangleField(self, x0, x1, size):
 return min(x1,x0)*size
 
 def trapeziumField(self, x0, x1, size):
 return ((x0+x1)*size/2.0)

 def parabolaField(self, x1, x2, x3, size):
 return (x1+x3+(4*x2))*(size/6)

 def printMethodsConfrontation(self):
 print "Porownanie metod w przedziale 
     a: %f b: %f z %f iteracjami" 
     %(self.a,self.b,self.n)
 print "Metoda Prostokatow: %f " %(self.count("ractangle"))
 print "Metoda Trapezow  : %f " %(self.count("trapezium"))
 print "Metoda Parabol  : %f " %(self.parabolaCount())

 def count(self, method=None):
 if(method!=None):
  self.setMethodF(method)
  size = (self.b-self.a)/self.n 
 x0 = float(self.a) 
 x2 = math.fabs(self.f.c(x0))
 result = 0.0
 for i in range(int(self.n)):
  x1 = x2 
  x0 = x0 + size
  x2 = math.fabs(self.f.c(x0))
  result += self.methodF(x1,x2,size)
 return result 

 def parabolaCount(self):
 size = (float(self.b)-float(self.a))/float(self.n)
 x0 = float(self.a)
 x3 = math.fabs(self.f.c(x0))
 result = 0.0
 for i in range(int(self.n)):
  x1 = x3
  x2 = math.fabs(self.f.c(x0 + size/2.0))
  x3 = math.fabs(self.f.c(x0 + size))
  result += self.parabolaField(x1,x2,x3,size) 
  x0   += size 
 return result 

func   = Zad1Function()
calka  = Calka(func,0.0, math.pi,315.0)
print "Funkcja 1: "
calka.printMethodsConfrontation()
calka.f = Zad3FunctionA()
print "Funkcja 3a: "
calka.printMethodsConfrontation()
calka.f = Zad3FunctionB()
print "Funkcja 3b: "
calka.b = 3 * math.pi
calka.printMethodsConfrontation()
calka.f = Zad3FunctionC()
print "Funkcja 3c: "
calka.b = 1.0
calka.printMethodsConfrontation() 
 
 
Schemat pracy w/w algorytmu przedstawia się następująco:
 


Artykuł udostępniany na licencji CC-BY-SA-3.0

1 komentarz:

 1. Bardzo przydatna strona ;-) Na informatyce mam właśnie obliczanie pola pod krzywą ...

  OdpowiedzUsuń