środa, 24 sierpnia 2011

Rekurencyjne zliczanie linii kodu w dużych projektach

Celem zliczenia linii kodu z wszystkich plików znajdujących się w jednym katalogu możemy użyć prostej komendy:

wc -l *.java

Powyższe polecenie policzy linie kodu znajdujące się w pliczkach z rozszerzeniem java. Co jednak jeśli chcemy policzyć linie z całego projektu, który podzielony jest na bardzo wiele katalogów? Polecam użyć połączenia komend "wc" oraz "find" w taki oto sposób:


wc -l `find . -name \*.java -print`

Wywołując to polecenie w katalogu głównym naszego projektu powinniśmy uzyskać informacje o całkowitej liczbie linii kodu zawartych w plikach *.java z całego projektu (łącznie z podkatalogami).


Artykuł udostępniany na licencji CC-BY-SA-3.0

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz