niedziela, 2 sierpnia 2009

Sote 3.5 - Ręczna edycja kategorii

Aby dodać ręcznie kategorie (w przypadku gdy np. optymalizacja nie działa) należy znaleźć pliczki:

Menu dynamiczne (Java Script)
/%sote-directory%/htdocs/lib/Treeview/data/pl_treeview.js


(gdzie zamiast 'pl' w nazwie pliku może być np. 'en', 'de' w zależności od języka menu. )

Dalej wg. pliczku stwierdzamy, jak zapisuje się poszczególne poziomy kategorii. np:

aux1 = insFld(foldersTree, gFld("xxx","/go/_category/?idc=id_12"))


oznacza kategorię główną o ID = 12 i nazwie "xxx". a zapis podobny do tego:

aux2 = insFld(aux1, gFld("yyy","/go/_category/?idc=12_52"))

oznacza kategorię podrzędną dla kategorii 12 o nazwie "yyy".
wystarczy dopisać odpowiednie linijki i jest :)

Menu statyczne:
/%sote-directory%/config/tmp/category.php


a struktura pliku ma następującą postać:
$category['id_12']=array("name"=>"xxx","elements"=>array(array("12_52"=>array("name"=>"yyy","elements"=>
array("yyy_zzz"=>"12_52_22"))),array("12_38"=>array("name"=>"zzz");


$category['id_12'] - tutaj numer nadrzędnej kategorii z bazy danych o nazwie "xxx"
"elements"=>array - tutaj podajemy tablicę z kategoriami należącymi bezpośrednio pod kategorię
"xxx". np podkategoria "yyy" o numerze 12_52. :) i dalej kategorie należące pod 12_52 itp itd.

Powyższy opis dotyczy SOTEeSKLEP w wersji 3.5 i może nie być użyteczny dla późniejszych wersji tego oprogramowania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz